piątek, 11 grudnia 2015

Realizacja celów edukacyjnych w strategii "Europa 2020"

Komisja Europejska w listopadzie br. opublikowała „Monitor Edukacji i Szkoleń 2015” (The Education and Training Monitor 2015). Zadaniem tej corocznej publikacji jest informowanie rządów poszczególnych państw UE o postępie jakiego dokonały kraje w realizacji celów określonych dla edukacji w strategii „Europa 2020”.
W czwartym wydaniu raportu KE, poświęconemu zmianom zachodzącym w systemach kształcenia i szkolenia w Europie, znaleźć można część ogólną, obszernie omawiającą obecny stan edukacji europejskiej oraz 28 szczegółowych raportów krajowych, w tym oczywiście część dotyczącą Polski. (Zestawienia te uzupełniają przeprowadzone analizy o dane krajowe oraz informacje o działaniach i najnowszych reformach podejmowanych przez poszczególne państwa).
W tym roku autorzy „Monitora” położyli nacisk na priorytety edukacyjne, które w największym stopniu wymagają inwestycji oraz określili działania zwiększające powszechność, jakość i adekwatność systemów kształcenia w UE.
Tegoroczna publikacja Komisji Europejskiej informuje o wyraźnej poprawie wskaźników dotyczących edukacji w krajach Unii, ale jednocześnie też diagnozuje potrzebę dalszych inwestycji w tej dziedzinie. (W celu ułatwienia awansu społecznego osób, które nadal nie korzystają w wystarczającym stopniu z możliwości kształcenia). W przypadku naszego kraju, jako największe problemy oświatowe, wskazane zostały dwa obszary: niski poziom nauczania w szkołach zawodowych oraz niezadowalający dostęp do żłobków i przedszkoli.

Z pełną treścią „Monitora Edukacji i Szkoleń 2015” można zapoznać się w części edukacyjnej witryny KE - kliknij TUTAJ.