środa, 9 grudnia 2015

Edukacja Globalna - Efekt Domina

„Edukacja Globalna - Efekt Domina” to projekt edukacyjny dla szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany przez Kulczyk Foundation. Honorowy patronat nad tą inicjatywą pełni Minister Edukacji Narodowej, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka. Patronem Merytorycznym akcji jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Studiów Edukacyjnych.
W ramach projektu „Edukacja Globalna - Efekt Domina” w listopadzie br. do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce trafiły scenariusze lekcji o współczesnym świecie, które podpowiadają nauczycielom, jak rozpocząć i poprowadzić ważną rozmowę z uczniami na temat zrozumienia dla problemów innych i mądrej walki z krzywdą, która nie zna granic.
Materiały te - podzielone na dwa pakiety: dla klas 4-6 szkoły podstawowej oraz klas 1-3 gimnazjum - powstały na kanwie programu telewizyjnego „Efekt Domina” transmitowanego w TVN i poruszanych w nim problemów z różnych zakątków świata (takich, jak np. nieuleczalne choroby dzieci, wykorzystywanie młodzieży do ciężkiej pracy, bieda, małżeństwa 12-letnich dziewczynek, brak infrastruktury i lekarstw). Mają one pomóc polskim uczniom zrozumieć, że nie wszyscy żyją, jak my, ale wszyscy mają takie same prawo do szczęścia. Mają także nakłonić młodych ludzi do zastanowienia się, co świat może zrobić, by zmniejszyć skalę istniejących na jego terenie krzywd i nierówności.
Do każdego scenariusza dołączony został filmowy reportaż, który stanowi wprowadzenie do omawianych zagadnień oraz pogłębienie tematu. Na płycie z materiałem filmowym zamieszczona została także galeria wymownych zdjęć, które Kulczyk Foundation zebrała w trakcie projektów pomocowych prowadzonych w miejscach będących podstawą scenariuszy lekcyjnych. Konspekty zawierają również wskazówki, jak przekształcić zalecane zajęcia w początek akcji pomocowych (np. poprzez nawiązanie przez klasę czy szkołę współpracy z wybranym domem dziecka, przygotowanie gry planszowej dla dzieci z hospicjum, napisanie i nagranie bajki dla maluchów z Zambii, itp.).
Projektowe scenariusze mogą być wykorzystane na godzinach wychowawczych, lekcjach wiedzy o społeczeństwie, a także w ramach bloku międzyprzedmiotowego lub zajęć dodatkowych. Bazują one na naturalnej dociekliwości dzieci i odwołują się do posiadanej przez nie wiedzy oraz różnych doświadczeń życia codziennego w Polsce. W ten sposób przybliżają młodzieży sytuację ich rówieśników wychowywanych w różnych kulturach i tradycjach, w innych miejscach na świecie: w Bangladeszu, Rumunii czy w Laosie.
Projekt „Edukacja Globalna - Efekt Domina” nawołuje także do zwrócenia uwagi na fakt, że także tuż obok nas może dziać się coś, co wymaga od nas dużej wrażliwości i zrozumienia. Dlatego w stworzonych na jego potrzeby materiałach poruszony został też m.in. temat hospicjum dziecięcego i walki o to, by nie znaleźć się na marginesie życia.
Inicjatywie towarzyszy konkurs filmowy, realizowany na platformie MillionYou. W jego ramach klasy biorące udział w akcji mogą wygrać iPady oraz drukarki do szkół. Zadaniem uczestników rywalizacji jest zaplanowanie i przeprowadzenie akcji, która w jakiś sposób zmienia świat na lepsze oraz podsumowanie własnych działań w formie filmu.

Więcej informacji o projekcie „Edukacja Globalna - Efekt Domina” oraz o towarzyszącym mu konkursie znaleźć na stroniehttp://www.kulczykfoundation.org.pl/eged. Na witrynie tej udostępnione zostały również wersje elektroniczne wszystkich materiałów przesłanych do szkół.