wtorek, 31 marca 2015

Międzynarodowy Konkurs ALIANTE 2015

W 2015 r. organizowana jest kolejna - już 14. - edycja międzynarodowego konkursu Aliante. W rywalizacji tej mogą wziąć udział młodzi ludzie z krajów NATO, interesujący się Sojuszem Północnoatlantyckim, polityką bezpieczeństwa oraz stosunkami międzynarodowymi. Głównym organizatorem konkursu Aliante 2015 jest Stowarzyszenie Jagello 2000 z Czech. W tym roku prowadzony jest on w 11 krajach. W Polsce rozgrywkami kieruje Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie.
Na rywalizację Aliante składają się dwie rundy krajowe - sprawdzające wiedzę merytoryczną młodzieży z zakresu wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz funkcjonowaniu, takich organizacji międzynarodowych, jak NATO i UE - oraz międzynarodowego finału. (Tym razem odbędzie się on w bazach wojskowych na Litwie. W jego trakcie najlepsi uczestnicy rozgrywek krajowych będą musieli wykazać się nie tylko szeroką wiedzą teoretyczną, ale również zmierzyć się z zadaniami fizycznymi przygotowanymi przez Siły Zbrojne Litwy).
W konkursie Aliante 2015 mogą wziąć udział uczniowie i studenci w wieku 15- 19 lat, którzy posiadają obywatelstwo jednego z krajów NATO. Dwuosobowe drużyny mogą rejestrować swój udział w rozgrywkach do 9 kwietnia 2015 r., udzielając przy tym - za pośrednictwem Internetu - odpowiedzi na 20 konkursowych pytań zamkniętych.
Zespoły, które właściwie poradzą sobie z minimum 15 pytaniami trafią do drugiej, bardziej wymagającej, rundy rozgrywek. Polegać będzie ona na przygotowaniu prac pisemnych (esejów), w których zawarte zostaną odpowiedzi na wyznaczone pytania otwarte (35 pytań).

Wydruki esejów polscy uczestnicy konkursu muszą wysłać w dniach od 10 kwietnia do 15 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie
Plan Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa
ALIANTE 2015
Prace w wersji elektronicznej przesłać trzeba również na adres: euroatlanticassociation@gmail.com.


Do międzynarodowego finału rywalizacji w Kownie na Litwie, w Division General Stasys Raštikis Lithuanian Armed Forces School, w dniach 28 czerwca - 3 lipca 2015 r., trafi 30 drużyn, które przygotują najlepsze eseje. Liczba zespołów zaproszonych do walki o nagrodę główną z danego kraju zależna będzie od wszystkich ocen wystawionych w ramach rozgrywek. Z każdego państwa do finału zakwalifikowana zostanie minimum jedna drużyna, a maksymalnie 6.
Zwycięzców praktyczno-teoretycznej rywalizacji finałowej czeka wycieczka do Gruzji. Podczas niej będą mieli możliwość zwiedzenia baz wojskowych oraz poznania ważnych osobistości ze świata polityki, biznesu oraz wojska. Szczegółowe informacje na temat konkursu Aliante 2015 znaleźć można na stronie: www.project-aliante.org/pl/.