czwartek, 5 marca 2015

Poszukiwani kandydaci na wykładowców


Fundacja Dobrej Edukacji, założona w 2013 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, poszukuje kandydatów na wykładowców do nowo tworzonej, innowacyjnej instytucji, która będzie zajmować się kształceniem nauczycieli.
Nowo tworzona instytucja kształcąca nauczycieli rozpocznie działalność w Warszawie w roku akademickim 2016/17. Placówka ta będzie oferowała dzienne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, łączące teorię i praktykę w dualnym systemie studiów.
W związku z ideą powstania takiej instytucji poszukiwani są kandydaci na stanowiska:
- wykładowca dydaktyki ogólnej
- wykładowca dydaktyki matematyki
- wykładowca dydaktyki języka polskiego
- tutor
Wykładowcy dydaktyki ogólnej, dydaktyki matematyki i dydaktyki języka polskiego będą prowadzili zajęcia ze studentami oraz będą mieli możliwość prowadzenia badań w zakresie dydaktyki, korzystając z wsparcia Fundacji Dobrej Edukacji oraz instytucji partnerskiej Fundacji - Kolegium Nauczycielskiego Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku (Columbia University Teachers College). Tutorzy będą prowadzili zajęcia praktyczne ze studentami. Będą otaczali ich indywidualną opieką oraz udzielali im merytorycznego wsparcia w czasie praktyk w szkołach.
Swoje kandydatury na wymienione stanowiska mogą zgłaszać nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni nauczyciele odpowiednich przedmiotów ogólnokształcących w szkołach, zainteresowani rozwojem swojej kariery w kierunku akademickim (w roli „nauczyciela nauczycieli” - ang. teacher educator). Zgłoszenia od osób chętnych przyjmowane będą do dnia 15 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie www.fde.org.pl.