czwartek, 2 kwietnia 2015

Promuj Aktywność Obywatelską Młodych Ludzi!!!

Zorganizuj własne wydarzenie i zdobądź patronat Europejskiego Tygodnia Młodzieży!
Realizatorami projektów prowadzonych pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży mogą być podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne. Inicjatywy powinny zostać zrealizowane pomiędzy 27 kwietnia 2015 r., a 10 maja 2015 r. i nawiązywać do co najmniej jednego spośród czterech kluczowych zagadnień tegorocznego ETM.
Podmioty i osoby, które zdobędą patronat, otrzymają pisemną zgodę na wykorzystanie logotypu Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Patronat może zostać przyznany inicjatywom o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Zainteresowani proszeni są o przeczytanie regulaminu, wypełnienie wniosku i przesłanie go do 20 kwietnia 2015 r. na adres: etm@frse.org.pl

Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/zdobadz-patronat-europejskiego-tygodnia-mlodzi...