poniedziałek, 30 marca 2015

Sprawdź swoje umiejętności przed sprawdzianem szóstoklasisty!

Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej zaprasza uczniów szóstych klas szkół podstawowych do sprawdzenia swoich umiejętności z matematyki przed czekającym ich niedługo sprawdzianem.
W 2015 roku do obowiązkowego egzaminu organizowanego na zakończenie nauki w szkole podstawowej podejdzie blisko 300 tys. szóstoklasistów. Aby pomóc im jak najlepiej przygotować się do tego ważnego kroku Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej podjęła się realizacji projektu „Sprawdzian szóstoklasisty na 100%”.
W ramach tej inicjatywy, dzięki dofinansowaniu Fundacji mBanku, przygotowany został zbiór interaktywnych testów prezentujących matematyczną część kwietniowego sprawdzianu. Ich zadaniem jest pomoc uczniom w oswojeniu się z nową formułą egzaminu i jak najlepszym przygotowaniu się do oczekującego ich wyzwania.
20 zestawów testowych Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej znaleźć możnaTUTAJ. Każdy uczeń po rozwiązaniu wybranego pakietu zadań automatycznie otrzyma uzyskany wynik, informację zwrotną na temat poprawności rozwiązania poszczególnych poleceń oraz komentarz nauczyciela opisujący ogólny rezultat testu.
Materiały przygotowane w ramach projektu „Sprawdzian szóstoklasisty na 100%” mogą stanowić również wsparcie dla nauczycieli przygotowujących uczniów ostatnich klas szkół podstawowych do czekającego ich egzaminu.