czwartek, 5 marca 2015

Scrabble w szkole

Trwa IV edycja programu „Scrabble w szkole”, inicjatywy skierowanej do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem pełni Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, a wśród jego partnerów znajduje się siedem Kuratoriów Oświaty, Polska Federacja Scrabble, Fundacja Języka Polskiego, a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.

Celem programu „Scrabble w szkole” jest promocja gry w Scrabble®, jako doskonałego narzędzia przydatnego w nauczaniu oraz sposobu na urozmaicenie lekcji, zajęć świetlicowych czy bibliotecznych. Gra w Scrabble® pomaga bowiem nie tylko w nauce języka polskiego i ortografii, ale również matematyki i języków obcych. Uczy podejmowania strategicznych decyzji, logicznego myślenia, gry fair play, a także rozwija kreatywność młodych ludzi.
Projekt „Scrabble w szkole” można dowolnie dostosować i wykorzystać zgodnie z potrzebami danej placówki. Nie narzuca on tylko jednego sposobu prowadzenia zajęć szkolnych i wykorzystania gry Scrabble®. Umożliwia natomiast nauczycielom realizację własnych pomysłów, w oparciu o pewne zasugerowane schematy.
Szkoły zainteresowane udziałem w tej inicjatywie proszone są o dokonanie rejestracji poprzez stronę www.scrabblewszkole.pl. Po dokonaniu zapisu uczniowie z tej placówki będą musieli rozwiązać programowe zadanie startowe i przesłać je drogą mailową do organizatorów projektu. Rozwiązanie to oceniane zostanie przez ekspertów z Polskiej Federacji Scrabble, a uzyskanie pozytywnej opinii za jego przygotowanie wiązać będzie się z przyjęciem szkoły do programu „Scrabble w szkole”. Taka placówka otrzyma tzw. pakiet startowy, który zawierać będzie zestawy gier Scrabble do wykorzystania na zajęciach szkolnych.

Firma Mattel Poland przygotowała również ofertę dla placówek oświatowych, które organizują turnieje gry w Scrabble®. Szkoły, które wymyślą kreatywny pomysł na formułę takich zawodów i prześlą jej opis do 30 kwietnia 2015 r. e-mailem na adres: kontakt@scrabblewszkole.pl mają szansę na otrzymanie wsparcia w postaci nagród dla zwycięzców własnego turnieju. (Nagrody wysłane zostaną do autorów trzech najciekawszych pomysłów).

Szczegółowe informacje na temat IV edycji programu „Scrabble w szkole” można znaleźć na stronie www.scrabblewszkole.pl.