czwartek, 19 lutego 2015

Polska w XX wieku

Centrum im. prof. Bronisława Geremka zaprasza uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych (szczególnie zainteresowanych historią najnowszą) oraz ich nauczycieli przedmiotów humanistycznych do udziału w programie „Polska w XX wieku”.
Celem programu „Polska w XX wieku” jest wsparcie uczniów i nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań humanistycznych. Inicjatywa ta to okazja dla młodzieży z pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych do poszerzenia swojej wiedzy historycznej oraz do spotkań z ciekawymi ludźmi. Nauczyciele, którzy przyłączą się do akcji staną natomiast przed możliwością włączenia w swój warsztat nowych, atrakcyjnych metod nauczania.
Organizator projektu „Polska w XX wieku” - Centrum im. prof. Bronisława Geremka - przygotował dla jego uczestników atrakcyjny program zajęć, warsztatów, wydarzeń kulturalnych i spotkań. Odbędą się one w ramach czterech zjazdów weekendowych w Warszawie, w dniach 14-15 marca, 18-19 kwietnia, 16-17 maja i 19-21 czerwca 2015 r. Pełen koszt udziału w projekcie uczniów i nauczycieli (tj. ich dojazd do stolicy i powrót, przejazdy na miejscu, zakwaterowanie, posiłki w Warszawie i wstępy do muzeów w ramach programu) pokrywa inicjator akcji. Uczestnicy inicjatywy zobowiązani są natomiast do obecności we wszystkich punktach programu, podczas wszystkich czterech zjazdów.

Osoby zainteresowane udziałem w akcji „Polska w XX wieku” mogą wysyłać swoje zgłoszenia drogą elektorniczną do 23 lutego 2015 r. Nadesłane kwestionariusze stanowić będą podstawę do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu uczniów i nauczycieli do programu.

Szczegółowe informacje na temat projektu „Polska w XX wieku” dostępne sąTUTAJ. Znaleźć tam można m.in. pełen regulamin akcji, wzory kwestionariuszy zgłoszeniowych oraz tematy zjazdów.