piątek, 6 lutego 2015

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli w Centrum Nauki Kopernik

Bezpłatne zajęcia eksperymentalne dla nauczycieli z całej Polski prowadzi Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jednodniowe warsztaty realizowane w laboratorium biologicznym, chemicznym, fizycznym oraz pracowni robotyki mają na celu rozwój naukowy polskiej kadry pedagogicznej.
Do udziału w spotkaniach zaproszeni są nauczyciele chemii, fizyki, biologii, matematyki, techniki i informatyki, aktualnie zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. W zajęciach prowadzonych w pracowni robotycznej mogą uczestniczyć również nauczyciele przedmiotów zawodowych takich jak np. elektronika, materiałoznawstwo, układy analogowe, układy cyfrowe, mechanika, optyka, itp.


Bezpłatne warsztaty rozwijające organizowane są jako część projektu „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”, realizowanego pod hasłem „Przewrót Kopernikański” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.3 - Modernizacja treści i metod kształcenia.

W programie warsztatów zaleźć można takie zajęcia, jak:

„Gra na nerwach. Neurobiologia w praktyce”
6.02.2015 (piątek), 21.02.2015 (sobota), 6.03.2015 (piątek), 21.03.2015 (sobota), godz. 14.30-18.45
„Tworzywa sztuczne”
6.02.2015 (piątek), 21.02.2015 (sobota), 6.03.2015 (piątek), 21.03.2015 (sobota), godz. 9.30-13.45
„Sensory w życiu codziennym”
7.02.2015 (sobota), 20.02.2015 (piątek) 07.03.2015 (sobota), 20.03.2015 (piątek), godz. 9.30-13.45
„Napięcie rośnie! Oko w oko z oscyloskopem”
7.02.2015 (sobota), 20.02.2015 (piątek), 07.03.2015 (sobota), 20.03.2015 (piątek), godz. 14.30-18.45
Pedagodzy zainteresowani ofertą mogą zgłaszać się na wybrane spotkania poprzez stronę internetową CNK - wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć TUTAJ). W warsztatach może wziąć udział dowolna liczba nauczycieli z jednej szkoły. Każdy uczestnik może zapisać się również na więcej niż jedne zajęcia.


Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów eksperymentalnych dla nauczycieli szukać należy TUTAJ. Zamieszczony został tam m.in. pełen regulamin inicjatywy, szczegółowe programy poszczególnych warsztatów oraz wzory wymaganych dokumentów (deklaracji uczestnictwa i oświadczenia).