czwartek, 26 lutego 2015

MYŚLĘ, więc nie ślę!!!

Pod takim hasłem rozpoczęła się nowa kampania społeczna Fundacji Dzieci Niczyje. Inicjatywa ta poświęcona jest problemowi sekstingu, czyli rozsyłania przez młodych ludzi nagich lub prawie nagich zdjęć i filmów przy użyciu telefonów komórkowych i Internetu. Akcja objęta została patronatem honorowym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Badania Fundacji Dzieci Niczyje (przeprowadzone na zlecenie przez GfK Polonia) pokazują niepokojącą skalę sekstingu w Polsce. Co dziewiąty nastolatek w wieku 15-18 lat w naszym kraju (11%) wysyłał za pośrednictwem telefonu lub Internetu swoje nagie lub prawie nagie zdjęcia. Jedna trzecia respondentów wykonanego badania (34%) przyznała się, że otrzymuje takie materiały, a ponad połowa młodych ludzi (58%) potwierdziła, że zjawisko przesyłania zdjęć o charakterze erotycznym jest obecne wśród ich rówieśników.

To niepokojące statystyki. Zdarza się bowiem, że materiały z prywatnej korespondencji trafiają do Sieci, a przedstawione na nich osoby stają się ofiarami cyberprzemocy. Dlatego Fundacja Dzieci Niczyje podjęła decyzję o przeprowadzeniu kampanii społecznej „Myślę, więc nie ślę”. Działania profilaktyczne wobec sekstingu mają uświadomić młodym ludziom możliwe konsekwencje rejestrowania, wysyłania oraz upubliczniania nagich zdjęć, ale również sprowokować ich do pogłębionej dyskusji na temat specyfiki zjawiska i motywacji które stoją za przesyłaniem takich materiałów (do zaangażowania się w seksting często dochodzi np. pod presją).

W ramach tej akcji przygotowany został m.in. spot telewizyjny oraz reklama prasowa. Materiały te zwracają uwagę młodych ludzi na zjawisko sekstingu oraz propagują ofertę pomocową telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.

Dzięki tej inicjatywie nakręcony został również wyjątkowy 30 minutowy film fabularny „Na zawsze”. Obraz ten prezentuje perypetie młodych ludzi oraz konsekwencje ich uwikłania w wymianę zdjęć erotycznych poprzez pryzmat działań podejmowanych w Sieci (w serwisach społecznościowych i komunikacyjnych oraz za pośrednictwem smartfonów). Film „Na zawsze” obejrzeć można za pośrednictwem serwisu YouTube - obraz dostępny jest TUTAJ.

FDN opracowała również scenariusz zajęć edukacyjnych poświęconych problemowi sekstingu, przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konspekt ten można znaleźć TUTAJ.

Więcej informacji na temat kampanii „Myślę, więc nie ślę” szukać należy na stronie internetowej akcji http://seksting.fdn.pl/.