piątek, 13 lutego 2015

BEZPŁATNE owoce i warzywa dla uczniów w szkole!!!

Program „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” to druga inicjatywa - obok akcji „Owoce i warzywa w szkole” - dzięki której młodzież może bezpłatnie otrzymywać świeże i zdrowe produkty w szkole. Do rozdysponowania są jabłka, gruszki i warzywa.
Akcja ta, to świetna okazja do utrwalenia wśród uczniów dobrych nawyków żywieniowych i propagowania zdrowego żywienia.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli mogą ubiegać się o owoce i warzywa przeznaczone na bezpłatną dystrybucję wśród uczniów, w ramach działania „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”. Muszą tylko zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

Dyrektorzy placówek oświatowych zainteresowanych ofertą proszeni są o wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stroniewww.arr.gov.pl - zgodnie z zasadami omówionymi TUTAJ.