czwartek, 11 czerwca 2015

Nauczyciel muzyki roku 2015

Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej (PSEiAM) organizuje ogólnopolski plebiscyt „Nauczyciel muzyki roku 2015”. Do konkursu można przesyłać kandydatury nauczycieli pracujących w oświacie, w szkołach muzycznych, a także uczących muzyków (niezależnie od rodzaju muzyki dominującego w ich pracy). Plebiscytowe zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2015 r.
PSEiAM to młoda organizacja zrzeszająca setki nauczycieli muzyki, animatorów, pedagogów szkół muzycznych oraz instruktorów, która podjęła się realizacji pierwszego ogólnopolskiego plebiscytu na najlepszego nauczyciela muzyki. Konkurs „Nauczyciel muzyki roku 2015” to inicjatywa prowadzona w szeroko pojętym środowisku edukacji muzycznej, której celem jest wyłonienie postaci i działań pedagogicznych, które staną się wzorem i bodźcem do rozwoju edukacji muzycznej w całym kraju.
Kandydatów do tytułu „Nauczyciel muzyki roku 2015” mogą zgłaszać dyrekcje placówek edukacyjnych, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty oraz organizacje i instytucje, współpracujące z nauczycielami: dyrekcje i pracownicy instytucji kultury, uczestnicy zajęć i projektów, realizowanych przez kandydatów, organizacje pozarządowe i władze samorządowe.

Przyjmowanie plebiscytowych zgłoszeń - w postaci poprawnie wypełnionego formularza zamieszczonego na stronie www.pseiam.pl, przesłanego na adres: konkurs@pseiam.pl - potrwa do 30 września 2015 r. W każdym mailu rejestracyjnym musi znaleźć się oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz uzasadnienie i możliwie obszerny opis pracy rekomendowanej osoby.
Wybrani na podstawie e-maili kandydaci nominowani do nagrody poproszeni zostaną o udzielenie wywiadów i udostępnienie zdjęć i filmów ilustrujących ich pracę. Popularyzacja ich osiągnięć pedagogicznych i organizacyjnych będzie stanowić wspólną akcję społeczną realizatorów i partnerów konkursu na rzecz dobrej edukacji muzycznej w Polsce.

Na podstawie zgromadzonych w ten sposób materiałów jury plebiscytu przyzna tytuł „Nauczyciel Muzyki Roku 2015”. Pracom komisji sędziowskiej równolegle towarzyszyć będzie plebiscyt internetowy, w którym przyznane zostanie odrębne wyróżnienie: nagroda publiczności.

Więcej informacji na temat pierwszego ogólnopolskiego plebiscytu „Nauczyciel muzyki roku 2015” można znaleźć na stronie www.pseiam.pl. Pełen regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.