czwartek, 11 czerwca 2015

Razem na szlaku!

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza placówki oświatowe, osiedlowe domy kultury, drużyny harcerskie oraz inne stowarzyszenia i organizacje zainteresowane turystyką aktywną do udziału w akcji „Razem na szlaku”. Jest to inicjatywa mająca na celu popularyzowanie faktu zdobywania odznak turystycznych, które są nierozerwalnie związane z turystyką aktywną i pogłębianiem wiedzy i umiejętności turystycznych. 
Instytucje i organizacje, które do niej przystąpią będą miały za zadanie zorganizować do października 2015 r. co najmniej trzy imprezy turystyki aktywnej dla społeczeństwa w swojej miejscowości. Podczas tych wydarzeń nieodpłatnie będą rozdawane książeczki odznak turystycznych: pieszej, rowerowej, krajoznawczej i Turysty Seniora.
Zgłoszenia od placówek oświatowych, osiedlowych domów kultury, drużyn harcerskich, itp. już uprawiających różne formy turystyki aktywnej lub dopiero chcące rozpocząć swoją przygodę z taką formą wypoczynku, przyjmowane będą do 30 czerwca 2015 roku pod adresem: poczta@tlp.pttk.pl. Wzór odpowiedniej karty zgłoszeniowej dostępny jest TUTAJ.

Więcej informacji na temat akcji „Razem na szlaku” można znaleźć TUTAJ.