czwartek, 25 czerwca 2015

PESEL na legitymacjach szkolnych

Od stycznia 2015 r. obowiązują przepisy, w myśl których na legitymacjach uczniowskich musi być podany numer PESEL dziecka. Ponieważ nie wszyscy dyrektorzy szkół wywiązali się z tego obowiązku wiceminister edukacji, Joanna Berdzik, poprosiła kuratorów o wyegzekwowanie od placówek oświatowych dostosowania dokumentów szkolnych do aktualnych wymagań prawnych, przed zbliżającymi się wakacjami.Aby wprowadzić w życie nowe przepisy nie trzeba wymieniać legitymacji szkolnych wszystkim uczniom. Wystarczy, że numer PESEL zostanie dopisany ręcznie do obecnie wykorzystywanych blankietów. Ważne jest tylko, aby przy tym dopisku znajdowała się mała pieczątka szkoły.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. PESEL powinien zostać umieszczony na drugiej stronie legitymacji wydanej na uprzednio obowiązującym druku, nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”.
W przypadku ucznia, która nie posiada numeru PESEL na legitymacji powinna zostać umieszczona seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Nowe wzory legitymacji, już ze specjalnym miejscem na PESEL, otrzymają uczniowie rozpoczynający edukację 1 września 2015 r.

MEN apeluje również do przewoźników o wyrozumiałość i niekaranie uczniów, którzy na legitymacji szkolnej nie mają jeszcze wpisanego numeru PESEL. Brak ten, według ministerstwa, nie powinien być podstawą do wystawienia mandatu młodemu człowiekowi.