czwartek, 16 kwietnia 2015

Uczę się dla moich marzeń

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów gimnazjów z całej Polski do udziału w konkursie „Uczę się dla moich marzeń”. Na autorów najciekawszych i najbardziej kreatywnych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Celem konkursu jest promocja idei uczenia się przez całe życie oraz wyrabianie u młodzieży umiejętności identyfikacji efektów uczenia się i myślenia o nauce, jako o długotrwałym procesie.
Zadaniem uczestników rozgrywek jest stworzenie pracy pisemnej prezentującej własne umiejętności oraz pokazującej efekty nauki osiągnięte w szkole, pod kątem przydatności w pracy, jaką będą wykonywać w przyszłości. Przygotowywana wypowiedź dotyczyć ma wiedzy z jednego z czterech przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki lub geografii. W ramach jej tworzenia uczniowie będą musieli wyobrazić sobie swój wymarzony zawód i to, że wykonują go za 20 lat.
Gotowe prace, o objętości nie mniejszej niż 3 000 ze spacjami i nie większej niż 5 500 znaków ze spacjami (pliki elektroniczne doc lub pdf) nadsyłać można do 30 kwietnia 2015 roku pod adres o.kaminska@ibe.edu.pl. Do maila rejestracyjnego dołączyć należy również skany wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (wzór dostępny TUTAJ) oraz legitymacji szkolnej uczestnika. Udział w rywalizacji jest bezpłatny. Każdy uczeń gimnazjum może zgłosić do rozgrywek maksimum 4 wypowiedzi konkursowe (po jednej z każdego wskazanego przedmiotu: biologia, chemia, fizyka, geografia). Na autorów najciekawszych i najbardziej kreatywnych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: tablet, czytnik PocketBook oraz zestawy gier edukacyjnych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć TUTAJ.