czwartek, 14 czerwca 2018

Nakręć film ekologiczny i pokaż się na festiwalu!

W październiku w Krakowie odbędzie się International Green Film Festival (IGFF). Jego twórcy chcą wykorzystać siłę przekazu filmowego do promowania postaw proekologicznych i idei zrównoważonego rozwoju. Do udziału w wydarzeniu zapraszają też najmłodszych – uczniów krakowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Jeśli lubisz kręcić filmy i interesujesz się tematyką ekologiczną, do 20 czerwca br. zgłoś swoje dzieło do konkursu. 

Udział polega na wykonaniu wybraną techniką filmu o długości do 5 minut, którego tematyka ma dotyczyć któregoś z problemów: 
  • segregacja odpadów w najbliższym otoczeniu, 
  • sposoby ochrony środowiska, 
  • odnawialne źródła energii, 
  • promocja postaw proekologicznych.
Jak wiadomo, edukacja ekologiczna jest najbardziej skuteczna, gdy rozpoczyna się od najmłodszych lat – wykształcone w dzieciństwie zachowania towarzyszą nam w dorosłym życiu. Konkurs dla uczniów ma nie tylko wyłonić najbardziej oryginalny film promujący ochronę środowiska i ujawnić młode talenty, ale także podnieść świadomość ekologiczną dzieci i dorosłych. 

Filmy mogą być dziełem indywidualnym lub zbiorowym, mogą być tworzone pod opieką instruktora lub samodzielnie. Jury konkursowe przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych filmów. Rozdanie nagród odbędzie się na uroczystej gali finałowej  w październiku w trakcie festiwalu, którego organizatorem jest Fundacja Green Festival z siedzibą w Śledziejowicach w gminie Wieliczka. Twórcy chcą, żeby cztery dni w października (17–20.10) były świętem kina i ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety. Oprócz przeglądu filmów z całego świata IGFF CRACOW 2018 obejmuje także warsztaty ekologiczne, spotkania edukacyjne, prelekcje i inne działania artystyczne mające na celu poprawę kultury życia zgodnie z „zielonymi” wartościami.


Szczegóły na: www.greenfestival.pl/szkoly.

Regulamin konkursu: www.greenfestival.pl.