czwartek, 11 stycznia 2018

XXIV Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych 2018 – edycja krakowska

Organizatorem Konkursu Nastolatków 8 Wspaniałych w Krakowie jest MDK Dom Harcerza i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Celem zaś promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu.

Uczestnikami mogą być młodzi ludzie w wieku 14-19 lat - uczący się w Krakowie, wyróżniający się konsekwentną pracą potrzebującym, podejmowaniem służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, odwagą w obronie dobra i prawdy, nienaganną postawą w życiu codziennym.

Kartę zgłoszenia przesyłać można do dnia 2 marca 2018 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków, z dopiskiem na kopercie – Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”. Decyduje data stempla pocztowego. Kartę można także złożyć osobiście w sekretariacie MDK codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00.

W załączeniu Regulamin.