piątek, 1 kwietnia 2016

Dyrektorzy Szkół Europejskich poszukiwani!!!

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło poszukiwania kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu od 1 września 2016 r. Wyłonione w rozpoczynającym się właśnie postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatury polskich nauczycieli zostaną zgłoszone przez MEN do konkursu organizowanego w drugiej połowie maja 2016 r., w Brukseli, przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich.
Wymagania stawiane kandydatom na oba stanowiska to m.in. ukończone studia magisterskie, przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej oraz biegła znajomość języka francuskiego (na poziomie C1) i języka angielskiego na poziomie B2 (lub biegła znajomość języka angielskiego (na poziomie C1) oraz języka francuskiego na poziomie B2).
Wśród wymagań dodatkowych znajdują się również: znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność, cierpliwość, wytrwałość, konsekwencja w działaniu, a także umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym i odporność na stres.
Osoby zainteresowane prezentowanymi ofertami proszone są o przygotowanie ściśle określonego pakietu dokumentów, w skład którego wchodzą m.in.: list motywacyjny, życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem (w języku polskim oraz w języku angielskim lub francuskim), kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (w tym językowe) i ukończone formy doskonalenia zawodowego. Do zgłoszenia dołączyć należy także oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata oraz poświadczenie jego niekaralności. (Wzór odpowiedniego dokumentu można znaleźć TUTAJ).

Oferty na ww stanowiska należy przesyłać w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. (liczy się data wpływu) na adres:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Rolna 175D
02-729 Warszawa
z odpowiednim dopiskiem („Konkurs na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol” lub „Konkurs na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu. Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych to 20 kwietnia 2016 r. W trakcie spotkania wyłonione osoby zostaną zaproszone do wygłoszenia nie dłuższej niż 15-minutowa prezentacji multimedialnej, przygotowanej w języku polskim i zawierającej elementy autoprezentacji oraz wizję organizacji pracy na danym stanowisku.

Szczegółowe ogłoszenia o aktualnym naborze na stanowiska w Szkołach Europejskich można znaleźć TUTAJ.