czwartek, 3 lutego 2022

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

 


Masz między 16 a 30 lat? Pracujesz nad projektem o wymiarze europejskim? Weź udział w konkursie o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego i zdobądź środki na rozwój swojej inicjatywy.

Termin zgłoszeń: do 13 lutego 2022.Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie co roku przyznają Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego realizowanym przez młodych ludzi projektom, które wspierają porozumienie międzykulturowe w UE. Od 2008 r. o nagrodę ubiegało się ponad 4250 projektów. W 2021 r. pierwszą nagrodę otrzymał czeski projekt Fakescape, który wykorzystuje gry do uczenia młodych ludzi krytycznego myślenia i wykrywania fałszywych informacji.

Projekty na 2022 r. można zgłaszać do 13 lutego 2022 (do 23:59 czasu środkowoeuropejskiego).

Zgłaszane projekty powinny:
- propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym,
- wspierać budowanie wspólnego poczucia europejskiej tożsamości i integracji,
- proponować wzorce postępowania dla młodych ludzi w Europie,
- dostarczać praktycznych przykładów współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.

Nagrody:
Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7500 euro, za zajęcie drugiego miejsca – 5000 euro, a za trzecie – 2500 euro. Jeśli sytuacja związana z pandemią COVID-19 na to pozwoli, autorzy 27 zwycięskich projektów krajowych zostaną dodatkowo zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Akwizgranie (Niemcy) 24 maja 2022 roku.

Więcej informacji