czwartek, 18 lutego 2021

"Mój świadomy wybór” – program doradztwa zawodowego dla szkół


Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza krakowskie szkoły ponadpodstawowe do udziału w programie „Mój świadomy wybór”. Jego celem jest przygotowanie uczniów branżówek, techników i liceów do planowania kariery zawodowej w oparciu o własne zasoby i analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji. 

Udział w programie jest bezpłatny.Realizowany przez GUP od 2020 r. program „Mój świadomy wybór” przygotowuje młodzież do podejmowania samodzielnych i przemyślanych decyzji dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne spotkania z młodzieżą będą odbywać się w formie webinariów za pośrednictwem platformy internetowej. Podczas zajęć doradcy zawodowi porusza takie tematy, jak samoocena uczestników, praktyczne wykorzystanie pozyskanej wiedzy. Uczniowie będą mieli okazję do wyciągania wniosków i refleksji.

GUP zachęca dyrektorów oraz nauczycieli do zgłaszania swoich szkół lub konkretnych klas. Data, godzina oraz szczegóły spotkania (w tym platforma internetowa) zostaną ustalone podczas bezpośredniej rozmowy z doradcami zawodowymi.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45–14.45 pod numerem telefonu: 12 68 68 208.

W programie adresowanym do uczniów uwzględnione zostaną następujące obszary:

I. Współczesny rynek pracy
Analizy rynku pracy pod kątem poszukiwania zatrudnienia.
Poznanie źródeł nowych miejsc pracy.
Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy.
Identyfikowanie barier utrudniających poszukiwanie pracy.
Poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy.
Identyfikacja i analiza metod znajdowania ofert pracy.
Określenie indywidualnych sposobów poszukiwania ofert zatrudnienia.

II. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Poznanie systemu edukacji i innych form uczenia się.
Przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia.
Zawody przyszłości

III. Planowanie własnego rozwoju
Sposoby i narzędzia identyfikowania własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych.

IV. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (opcjonalnie)
Rozmowa doradcza, ew. badanie kompetencji i predyspozycji zawodowych (dot. uczniów, którzy ukończyli 18 lat).
Opracowanie indywidualnego bilansu kompetencji, umiejętności oraz słabych i mocnych stron.