czwartek, 19 listopada 2020

PROAKTYWNI Z POWER-em!

Zgłoś się do trzeciej edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”, który skierowany jest do osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo. Udział w projekcie jest bezpłatny. Daje możliwość wyboru szkolenia zawodowego, odbycia płatnego stażu i otrzymania zatrudnienia po jego zakończeniu, udziału w warsztatach technik autoprezentacji oraz wsparcia stylisty. Prowadzący pomogą w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych i aktywnego poszukiwania pracy. 

Projekt daje też możliwość otrzymania wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, terapeuty lub coacha. Organizatorzy oferują też zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji, doświadczenia zawodowego poprzez bony szkoleniowe, na zatrudnienie oraz na zasiedlenie.

Do projektu mogą się zgłosić osoby, które:
  • mają 18-29 lat,
  • mieszkają na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego,
  • są bierne zawodowo i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. zamieszkują obszary wiejskie (poza ZIT),
  2. są rodzicami powracającymi na rynek pracy,
  3. są osobami z niepełnosprawnościami,
  4. są imigrantami, reemigrantami (aktywnymi lub biernymi zawodowo)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2020-2022.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: telefonicznie: 14 300 04 51, 579 517 630 lub mailowo: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl.