czwartek, 10 września 2020

KONKURS "Mój pierwszy biznes"

Jeżeli chcesz odnieść sukces w świecie biznesu? i jesteś uczniem krakowskiej szkoły ponadpodstawowej, przekuj swój pomysł w biznesplan i zgłoś go do konkursu organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków i ABSL. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności gospodarczej oraz kształtowanie postaw biznesowych. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu biznesplanu prezentującego przedsięwzięcie gospodarcze – można to zrobić indywidualnie lub zespołowo. Zgłoszone prace oceni kapituła, składająca się z osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie biznesowe. Główne kryteria oceny to: innowacyjność pomysłu, oryginalność pracy oraz umiejętność zastosowania różnych technik prezentacji zgłoszonego pomysłu.

Termin nadsyłania biznesplanów mija 30 września br.

Konkurs ma dwa etapy. W pierwszym, który zaplanowano na 14 października, przeprowadza się merytoryczną ocenę biznesplanów i wyłania najlepsze. W drugim etapie, który odbędzie się 20 listopada uczestnicy prezentują swoje propozycje przed kapitułą oraz konfrontują się z opinią specjalistów.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe:
nagroda główna: 5000 zł
drugie miejsce: 3500 zł
trzecie miejsce: 2000 zł
nagroda dla opiekuna merytorycznego zwycięskiego zespołu: 1500 zł
nagroda w kategorii Najbardziej Innowacyjny Biznes Plan: 3000 zł
nagroda w kategorii Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie: 3000 zł

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla szkół, z których wywodzić się będą finaliści. Dodatkowo finaliści konkursu i ich szkoły będą prezentowane w lokalnych mediach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej koordynatora konkursu – Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie.