czwartek, 12 listopada 2020

Wolontariat na Sardynii

Organizacją koordynującą Malik Association poszukuje wolontariusza/kę, który/a będzie pracować w urzędzie gminy Ollolai. Do jego/jej zadań będzie należało:

- promowanie europejskiej mobilności (np. programu EKS),
- bezpośrednia praca z młodzieżą, dziećmi, starszymi i turystami,
- promowanie lokalnej kultury.


Projekt European Solidarity in Barbagia jest organizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kto może aplikować

Osoby w wieku 18-30 lat.
Dofinansowanie

Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, transport, kieszonkowe na pokrycie m.in. kosztów wyżywienia (300 euro miesięcznie).
Dodatkowe informacje

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/18082_en