wtorek, 22 września 2015

Obywatel - TO JA!

Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy z Działem Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu realizuje projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Obywatel to Ja - narzędzia do współrządzenia państwem”. Inicjatywa ta ma przygotować młodych ludzi do korzystania z prawa do petycji.

Celem realizowanego od maja do grudnia 2015 r. projektu „Obywatel to Ja - narzędzia do współrządzenia państwem” jest zachęcenie społeczeństwa do korzystania z niedocenianego narzędzia, jakim jest petycja. Pozwala ona bowiem na uczestniczenie w procesie podejmowania określonych decyzji i wpływania na proces sprawowania władzy publicznej, zwłaszcza na poziomie samorządu terytorialnego (gmina i powiat).
Inicjatywa opiera się na wykładach i tematycznych warsztatach. Zostały one tak skonstruowane, aby przekazać niezbędną wiedzę młodzieży w sposób przystępny i dostosowany do wieku. Wykład wprowadza uczniów w problematykę praw i obowiązków jednostki, a wymagające samodzielnej pracy warsztaty utrwalają zdobytą wiedzę i pozwalają na wspólne wypracowanie propozycji zmian w prawie (które młodzież musi uzasadnić i usytuować w funkcjonującym systemie prawnym).
Zajęcia proponowane w ramach projektu mają zainspirować uczestników do pogłębiania wiedzy o prawach obywatelskich umożliwiających czynne uczestniczenie w życiu politycznym naszego kraju.

Więcej informacji na temat tej inicjatywy znaleźć można na stronie internetowej Senatu RP - kliknij TUTAJ.