piątek, 8 czerwca 2012

Uczestnik poszukiwany - wymiana młodzieżowa w Gruzji


Centrum Kultury REVERS poszukuje uczestnika do 25 roku życia, pochodzenia romskiego do wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej "Zielona Europa", która odbędzie się 25.08-02.09 w Gruzji.


Wymiana organizowana jest w ramach programu "Młodzież w działaniu".
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt za pomocą e-maila revers@revers.org.pl.

Uczestnik jest zobowiązany do poniesienia 30% kosztów podróży do Gruzji we własnym zakresie, reszta kosztów jest zwracana oraz ponoszona przez organizatora.

W ramach wymiany zostanie podjęta problematyka dialogu i współpracy z mniejszościami narodowymi zgodnie z aktualnymi priorytetami programu "Młodzież w działaniu" oraz problematyka ochrony środowiska w krajach partnerów uczestniczących w wymianie: Ukrainy, Litwy, Gruzji i Polski.