poniedziałek, 5 marca 2012

Szkolenie FRESH

Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków już po raz szesnasty organizuje lokalne szkolenie FRESH, dla nowych członków z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, zarządzania projektem, podstaw Public Relations, pozyskiwania funduszy i Human Resources. Szkolenie odbędzie się w dniach 23-25 marca 2012 roku w Skawicy.
FRESH XVI kładzie nacisk na zdobywanie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej, jest realizowane w postaci wykładów, warsztatów, gier symulacyjnych oraz tzw. studiów przypadku (case studies).

Projekt ten ma na celu przekazanie umiejętności, które są potrzebne do pracy w organizacjach pozarządowych i które zarazem ułatwiają młodym ludziom poruszanie się na dzisiejszym, szczególnie wymagającym rynku pracy.

AEGEE-Kraków jest jedną z największych organizacji studenckich w Krakowie. Głównymi celami organizacji jest promowanie idei zjednoczonej Europy, wspierania kontaktów i współpracy między studentami różnych krajów, co ma na celu przyczynianie się do budowania otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. Dotychczas organizowaliśmy wiele projektów o randze międzynarodowej m.in.: PRES 2 Public Relations European School (21-29 marca 2009), YOUrope needs YOU Training course (20-25.02.2009), dziesięć uniwersytetów letnich Summer University (corocznie w latach 2000- 2011) oraz liczne wymiany międzynarodowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i samej organizacji znajduje się na stronie internetowej: www.aegee.krakow.pl