poniedziałek, 4 września 2023

NABÓR do RADY DZIECI I MŁODZIEŻY


Ruszył nabór do VII kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Do jej zadań należy wyrażanie opinii szczególnie na temat planowanych zmian i przedstawianie propozycji rozwiązań w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 września br.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać skan wraz z wymaganym życiorysem na adres: naborRDIM@mein.gov.pl.

Kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń – w szczególności uzasadnienia przygotowanego przez kandydata oraz informacji dotyczących spełniania następujących kryteriów:
1. zaangażowanie w wolontariat;
2. zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i publiczne;
3. osiągane wyniki w nauce.

Do kiedy należy wysłać zgłoszenie?

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 września br. Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej MEiN.

O Radzie

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. Będzie składać się z 32 członków (po dwóch z każdego województwa).

Więcej informacji na temat kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Ministra MEiN, nr tel. 22 52 92 768.