poniedziałek, 20 lutego 2012

Program stypendialny Niemieckiego Bundestagu 2013


Niemiecki Bundestag wraz z berlińskim Wolnym Uniwersytetem oraz Politechniką Berlińską zaprasza do skorzystania z trwającego pięć miesięcy Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego (Internationales Parlaments-Stipendium IPS) w Berlinie. IPS przeznaczone jest dla zainteresowanych polityką młodych ludzi, którzy po zakończeniu stypendium zamierzają współuczestniczyć w czynnym i odpowiedzialnym kształtowaniu demokratycznej przyszłości w swoim kraju. Parlament Niemiec podczas 15 tygodniowego stażu w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu stwarza młodym ludziom okazję do poznania niemieckiego systemu parlamentarnego oraz zebrania praktycznych doświadczeń w zakresie pracy parlamentarnej.

Wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- ukończone studia wyższe,
- bardzo dobra znajomość języka niemieckiego,
- znajomość niemieckiej polityki i historii oraz niemieckiego społeczeństwa,
- wiek poniżej 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium.

Stypendium:
- 450 euro miesięcznie,
- bezpłatne zakwaterowanie,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia i podróży.

Stypendium obejmuje okres od 1 marca do 31 lipca 2013 roku.
Termin składania podań upływa 30 czerwca 2012 roku.

Wyboru stypendystów dokanuje niezależna komisja Niemieckiego Bundestagu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ambasadzie Niemiec w Warszawie (wydział prasowy, Lidia Łukasik), ul. Jazdów 12, tel. 22 58 41 700 lub w internecie na stronie: www.bundestag.de/ips