poniedziałek, 14 listopada 2011

Mobilność młodzieży w Europie - szanse i wyzwania

Debata - Mobilność młodzieży w Europie - szanse i wyzwania, 17 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.